Evropská unie

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009844

Soubor inovačních opatření pro zavedení výroby a testování nových a inovovaných produktů

Etapa 1

  • CNC soustružnicko -frézovací centrum

Etapa 2

  • Čistící zařízení – ekologické pračky – část A (Pračka 1),

část B (Pračka 2), část C (Pračka 3)

Etapa 3

  • CNC soustruh

  • CNC horizontální obráběcí frézovací centrum

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie